top of page

DE HUB - AMSTERDAM

De HUB groeide tegen haar grenzen op en moest omzien naar een andere locatie om het geweldige momentum te kunnen blijven behouden.

 

We hebben uitvoerig de kracht van de organisatie in beeld gebracht en  hebben een droombeeld geschetst van een ideale nieuwe locatie.

 

Vervolgens hebben we randvoorwaarden verzameld waaraan een nieuwe plek zou moeten voldoen en zijn de regio Amsterdam ingetrokken op zoek naar locaties waar alles samen zou vallen.

I.s.m. BuroBEB

Illustratie door BuroBEB

Illustratie door BuroBEB

bottom of page